בדיקות סביבה

בדיקות סביבה

בדיקות קרינה סלולרית או קרינה ממקורות חשמל הן חיצוניים והן בתוך הדירה (מיקרו למשל) מתבצעות כיום באופן שיגרתי. העלויות זניחות והבדיקה חשובה.

שתף תוכן זה