החלפת שירותי גז

שרותי גז

שתף תוכן זה


קבל הצעת מחיר ובעל מקצוע בתחום
שרותי גז:

תיקוני גז
חברות גז
טכנאי גז

רפורמת הגז אושרה בכנסת בשנת 2008 במסגרת חוק משק הגז, ונועדה לקדם את התחרות במשק הגז לצריכה ביתית.

כל צרכן גז רשאי לרכוש גז מכל ספק גז. לאחר שצרכן הודיע לספק על רצונו לסיים את ההתקשרות, ועמד בתנאי החוזה בדבר החזרת ציוד ופיקדון, הספק אינו רשאי לאכוף על הצרכן להמשיך ולרכוש גז ממנו.

את הגז יש לרכוש באמצעות חברת גז מורשית בלבד. חברה בלתי מורשית שכמובן תמכור מעט יותר זול מסכנת אתכם ואת הסביבה ויתרה על כך, זו עבירה פלילית להתקין גז באמצעות חברה בלתי מורשית.

בישראל פועלים כ 38 ספקי גז מורשים בעלי אישור ממשרד התשתיות לשווק גז לצרכנים.

החלפת ספק גז במערכת גז מרכזית בבית משותף – בהתאם לחוק המקרקעין בבית משותף שבו מותקנת מערכת גז מרכזית, רשאים בעלי הדירות להחליט על החלפת ספק גז בכפוף להסכמה בכתב של יותר ממחצית מבעלי הדירות. לאחר החלפת הספק, לא יהיו בעל דירות הקשורות למערכת רשאים להתקין מתקן גז נפרד לדירתם. ספק הגז היוצא מחויב למכור את צובר הגז לספק הנכנס המעוניין בכך, במחיר שנקבע בהתאם לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים.

במידת והנכם זקוקים לטכנאי גז יש לוודא איתו קודם כל כי הוא בעל רישיון מתאים לטיפול במערכות גז. במידה והנכם מריחים אף ריח קל של גז במטבח או ממתקן חימום המים יש לקרוא לטכנאי באופן מיידי.

החברות המופיעות במוקד לדייר הינן מורשות ובעלות רישיון בהתאם.